Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:09
Podívejme se.
Tito pilnì pracující kovbojové...

:26:14
Tohle je úžasné, Johne.
:26:16
Je to poèítaèová animace?
:26:20
Ne, nemáme tu žádnou animaci.
:26:23
Ti lidé jsou praví zázraèní dìlníci parku.
:26:26
...do neoplodnìných pštrosích vajec.
:26:30
Moment. Jak zamezíte bunìènému dìlení?
:26:33
-Mùžeme vidìt ta neoplodnìná vejce?
-Na chvíli.

:26:37
Nyní zaène celý tým genetických inženýrù
pracovat na...

:26:41
-Mùžete to zastavit?
-Je mi líto. Je to taková jízda.

:26:44
Jedna, dvì, tøi.
:26:48
To nemùžete.
:26:49
-Co?
-Mùžou tohle dìlat?

:26:54
Upozornìní: loï na pevninu odjíždí v 19.00.
:26:58
Personál musí být na palubì do 18:45.
Žádné výjimky.

:27:03
-Dobrý den, Henry.
-Dobrý den, pane.

:27:20
Otáèí to ty vejce.
:27:25
Skvìle naèasováno. Doufal jsem, že se
vyklubou, než odejdu na loï.

:27:29
Henry, proè jsi mi to neøekl?
:27:31
Chci být pøi tom, když se rodí.
:27:36
Do toho.
:27:40
Do toho, malièká.
:27:52
Výbornì. Zatlaè.
:27:55
-Výbornì.
-Bože.

:27:58
Zatlaè. No pojï.

náhled.
hledat.