Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:03
-Dobrý den, Henry.
-Dobrý den, pane.

:27:20
Otáèí to ty vejce.
:27:25
Skvìle naèasováno. Doufal jsem, že se
vyklubou, než odejdu na loï.

:27:29
Henry, proè jsi mi to neøekl?
:27:31
Chci být pøi tom, když se rodí.
:27:36
Do toho.
:27:40
Do toho, malièká.
:27:52
Výbornì. Zatlaè.
:27:55
-Výbornì.
-Bože.

:27:58
Zatlaè. No pojï.
:28:00
Tak pojï.
:28:03
No jo. Už je to.
:28:11
Mají silnou vazbu k prvnímu tvoru,
s kterým pøijdou do kontaktu.

:28:16
Získám tak jejich dùvìru.
:28:17
Byl jsem u zrození
každého tvora na tomto ostrovì.

:28:24
Urèitì ne u tìch narozených volnì.
:28:27
Vlastnì se nemohou volnì rozmnožovat.
:28:29
Kontrola populace
je jedním z našich ochranných opatøení.

:28:32
V Jurském parku neprobíhá
žádné nepovolené množení.

:28:36
Jak víte, že se nemohou množit?
:28:39
Protože všechna naše zvíøata
jsou ženského pohlaví.

:28:42
Naprogramovali jsme je tak.
:28:45
Už je to.
:28:49
Mùj bože. Koukni na to!
:28:52
Teplota krve se zdá být kolem 30ti stupòù.
:28:55
Kolik?
:28:56
32,78.
:28:57
Je to stálá teplota?

náhled.
hledat.