Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:00
Tak pojï.
:28:03
No jo. Už je to.
:28:11
Mají silnou vazbu k prvnímu tvoru,
s kterým pøijdou do kontaktu.

:28:16
Získám tak jejich dùvìru.
:28:17
Byl jsem u zrození
každého tvora na tomto ostrovì.

:28:24
Urèitì ne u tìch narozených volnì.
:28:27
Vlastnì se nemohou volnì rozmnožovat.
:28:29
Kontrola populace
je jedním z našich ochranných opatøení.

:28:32
V Jurském parku neprobíhá
žádné nepovolené množení.

:28:36
Jak víte, že se nemohou množit?
:28:39
Protože všechna naše zvíøata
jsou ženského pohlaví.

:28:42
Naprogramovali jsme je tak.
:28:45
Už je to.
:28:49
Mùj bože. Koukni na to!
:28:52
Teplota krve se zdá být kolem 30ti stupòù.
:28:55
Kolik?
:28:56
32,78.
:28:57
Je to stálá teplota?
:29:00
Ano.
:29:05
A jakže to víte,
že jsou všechna ženského pohlaví?

:29:08
Koukáte se jim pod sukýnky?
:29:12
Øídíme jejich chromozomy.
Není to tak tìžké.

:29:15
Všechna embrya obratlovcù
jsou dìdiènì ženská.

:29:18
Potøebují jen další hormon
ve správném stádiu vývoje, aby...

:29:21
se stala mužskými.
:29:23
-A ten jim prostì nedodáme.
-Nedodáte?

:29:25
Johne, kontrola, o níž usilujete, není možná.
:29:29
Jedna z vìcí,
které nás nauèily dìjiny evoluce,

:29:32
je, že život se nedá zkrotit.
Život se osvobodí. Rozpíná se...

:29:36
a proráží pøekážky, je to bolestné,
možná i nebezpeèné,

:29:40
ale je to tak.
:29:44
Je to tak.
:29:46
Naznaèujete, že skupina výhradnì
ženského pohlaví se bude rozmnožovat.

:29:51
Ne, prostì øíkám, že život si najde cestu.

náhled.
hledat.