Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:00
Ano.
:29:05
A jakže to víte,
že jsou všechna ženského pohlaví?

:29:08
Koukáte se jim pod sukýnky?
:29:12
Øídíme jejich chromozomy.
Není to tak tìžké.

:29:15
Všechna embrya obratlovcù
jsou dìdiènì ženská.

:29:18
Potøebují jen další hormon
ve správném stádiu vývoje, aby...

:29:21
se stala mužskými.
:29:23
-A ten jim prostì nedodáme.
-Nedodáte?

:29:25
Johne, kontrola, o níž usilujete, není možná.
:29:29
Jedna z vìcí,
které nás nauèily dìjiny evoluce,

:29:32
je, že život se nedá zkrotit.
Život se osvobodí. Rozpíná se...

:29:36
a proráží pøekážky, je to bolestné,
možná i nebezpeèné,

:29:40
ale je to tak.
:29:44
Je to tak.
:29:46
Naznaèujete, že skupina výhradnì
ženského pohlaví se bude rozmnožovat.

:29:51
Ne, prostì øíkám, že život si najde cestu.
:30:02
Co je to za druh?
:30:06
Velociraptor.
:30:11
Vy chováte dravce?
:30:25
Dr. Grante! Jak jsem øekl,
než pojedete do parku, èeká vás obìd.

:30:30
-Nᚠšéfkuchaø, Alejandro...
-Co to dìlají?

:30:39
Krmí je.
:30:45
Alejandro nám pøipravil bájeèné menu.
Moøského okouna.

:30:51
Mùžeme jít?

náhled.
hledat.