Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:02
Co je to za druh?
:30:06
Velociraptor.
:30:11
Vy chováte dravce?
:30:25
Dr. Grante! Jak jsem øekl,
než pojedete do parku, èeká vás obìd.

:30:30
-Nᚠšéfkuchaø, Alejandro...
-Co to dìlají?

:30:39
Krmí je.
:30:45
Alejandro nám pøipravil bájeèné menu.
Moøského okouna.

:30:51
Mùžeme jít?
:31:31
Mìli by je všechny znièit.
:31:33
Robert Muldoon.
:31:34
Mùj revírník z Keni.
:31:36
Trochu panikáø,
ale o raptorech toho ví nejvíc.

:31:39
Jaké velikosti dosahují?
:31:40
Jsou vražední už v osmi mìsících, doslova.
:31:43
Lovil jsem vìtšinu dravých zvíøat,
ale to, jak se pohybují tihle...

:31:47
-Rychleji než dvounozí?
-Jako gepard.

:31:49
Stovkou v hodinì, kdyby se dostali ven.
:31:52
A umí neuvìøitelnì skákat.
:31:53
Ano. Proto máme extrémní zabezpeèení.
:31:58
Vykazují inteligenci?

náhled.
hledat.