Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:04
Spuste prohlídku.
:39:15
Držte si klobouky.
:39:18
PROHLÍDKA ZAHÁJENA
:39:24
NÁVŠTÌVNICKÌ CENTRUM - KAMERA 1 B
:39:26
Proè sem dali to plexisklo?
:39:39
Chcete si zajet do budoucnosti, co?
:39:41
Bùh nám pomáhej, když ruce inženýrù...
:39:44
Bìhem jízdy pro vás budou automaticky...
:39:47
vybírány aktuální informace.
:39:49
Dotknìte se pole obrazovky s ikonou,
která vás zajímá.

:39:53
Nabouráme do toho?
:39:54
Vítejte v Jurském parku.
:40:00
Co tam mají, King Konga?
:40:15
Hlas, který slyšíte, je Richard Kiley.
:40:18
Nešetøili jsme.
:40:20
Podíváte-li se doprava,
:40:21
uvidíte stádo prvních dinosaurù naší
výpravy, dilophosaurù.

:40:27
-Dilophosaurus!
-Kecy!

:40:29
Je jedním z prvních masožravcù...
:40:31
a je vlastnì jedovatý.
:40:34
Na svou koøist plive jed,
kterýji oslepí a ochromí...

:40:39
a masožravci umožní nažrat se po libosti.
:40:43
Proto je dilophosaurus krásným,
avšak smrtelným doplòkem...

:40:46
Jurského parku.
:40:55
Alane?

náhled.
hledat.