Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:03
Ale požaduji, aby za nì platili.
:42:05
Díky, tati.
:42:07
Ty svìtla.
:42:08
Spravím ten program, až se vrátí, ano?
:42:11
Zabere to moc kapacity.
Ztratili bychom èást systému.

:42:14
Máme málo pamìti,
nedá se s ní dìlat všechno.

:42:17
-Budeš kódovat pùl hodiny...
-Tiše, oba!

:42:22
Blíží se k výbìhu tyranosaura.
:43:13
Bùh stvoøil dinosaury. Bùh znièil dinosaury.
:43:17
Bùh stvoøil èlovìka. Èlovìk znièil Boha.
Èlovìk stvoøil dinosaury.

:43:23
Dinosauøi sežerou èlovìka.
:43:27
Zemi zdìdí žena.
:43:37
Nyní se pokusíme vylákat tyranosaura.
Sledujte plot.

:43:50
Co se stane s tou kozou?
:43:56
On ji sežere?
:43:57
Výbornì.

náhled.
hledat.