Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:13
Bùh stvoøil dinosaury. Bùh znièil dinosaury.
:43:17
Bùh stvoøil èlovìka. Èlovìk znièil Boha.
Èlovìk stvoøil dinosaury.

:43:23
Dinosauøi sežerou èlovìka.
:43:27
Zemi zdìdí žena.
:43:37
Nyní se pokusíme vylákat tyranosaura.
Sledujte plot.

:43:50
Co se stane s tou kozou?
:43:56
On ji sežere?
:43:57
Výbornì.
:44:00
Co je, dìti? Nemìli jste nikdy jehnìèí?
:44:04
Náhodou jsem vegetariánka.
:44:14
Tyranosaurus nestojí o krmení. Chce lovit.
:44:18
Instinkty staré 65 miliónù let
se nedají jen tak vymazat.

:44:44
Nakonec ale chcete mít
na prohlídce dinosaury, že ano?

:44:52
Haló. Ano?
:44:54
Opravdu ho nesnáším.

náhled.
hledat.