Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:00
Co je, dìti? Nemìli jste nikdy jehnìèí?
:44:04
Náhodou jsem vegetariánka.
:44:14
Tyranosaurus nestojí o krmení. Chce lovit.
:44:18
Instinkty staré 65 miliónù let
se nedají jen tak vymazat.

:44:44
Nakonec ale chcete mít
na prohlídce dinosaury, že ano?

:44:52
Haló. Ano?
:44:54
Opravdu ho nesnáším.
:45:01
Tyranosaurus nerespektuje
dané vzorce ani rozvrh parku.

:45:06
Ztìlesnìní chaosu.
:45:09
Poøád mi není jasná ta teorie.
:45:13
Zabývá se nevypoèitatelností
ve složitých systémech.

:45:18
Krátce se dá vysvìtlit Motýlím efektem.
:45:20
Motýl zamává køídly v Pekingu...
:45:22
a v Central Parku prší,
místo aby svítilo slunce.

:45:27
-Byl jsem moc rychlý?
-Nechápu to.

:45:29
Moc rychlé.
:45:30
Podejte mi tu vodu. Provedeme experiment.
:45:33
Auto by se nemìlo hýbat. Ale to nevadí.
Je to jen pøíklad.

:45:36
Zvednìte ruku a prsty držte rovnì.
:45:40
Kapka vody vám spadne na ruku.
:45:41
Kterým smìrem steèe? Po kterém prstu?
:45:44
Asi po palci.
:45:48
Držte ruku, nehýbejte s ní.
:45:50
Udìlám to samé,
zaènu znovu na stejném místì.

:45:53
Kterým smìrem teï?
:45:55
Asi znovu dozadu.

náhled.
hledat.