Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:00
-Co kontrola elektrického rozvodu?
-Hlásí nefunkèní senzor.

:47:06
-Zavolám ochranku.
-Všechno šlape, vypadá to dobøe.

:47:09
Už jsem mluvil o té knize od Bakkera...
:47:12
a ten píše, že vymøeli kvùli nemocem.
:47:15
-Kam to jdeme?
-Neøíká, že se z nich stali ptáci.

:47:18
Myslí si nìkdo další, že tu nemáme být?
:47:20
A jeho kniha je mnohem tlustší než vaše.
:47:23
-Opravdu?
-Tvoje má hodnì obrázkù.

:47:27
Není ti nic?
:47:28
Kouknìte na tohle.
:47:31
No tak. Podívejte.
:47:39
Všichni zùstaòte tady.
:47:58
-V poøádku?
-Samozøejmì.

:48:03
Nemìjte strach. Pojïte, je to v poøádku.
Muldoon jí dal sedativum.

:48:06
Je nemocná.
:48:16
Mùj bože.
:48:39
Když jsem byl dítì, byla mùj oblíbenec...
:48:42
a teï vidím,
že je to nejkrásnìjší stvoøení, co znám.

:48:49
To je dobrý.
:48:53
Puchýøky. To je zajímavé.
:48:58
Díky. Jaké má symptomy?

náhled.
hledat.