Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:03
Nemìjte strach. Pojïte, je to v poøádku.
Muldoon jí dal sedativum.

:48:06
Je nemocná.
:48:16
Mùj bože.
:48:39
Když jsem byl dítì, byla mùj oblíbenec...
:48:42
a teï vidím,
že je to nejkrásnìjší stvoøení, co znám.

:48:49
To je dobrý.
:48:53
Puchýøky. To je zajímavé.
:48:58
Díky. Jaké má symptomy?
:49:00
Ztráta rovnováhy, dezorientace,
ztížené dýchání.

:49:03
Stává se to asi jednou za šest týdnù.
:49:05
Šest týdnù.
:49:20
-Má rozšíøené zornice.
-Má?

:49:21
-Podívej se.
-To mì podrž.

:49:25
Je to farmakologického pùvodu.
Od zdejší vegetace.

:49:35
Je tohle západoindický šeøík?
:49:38
Ano. Víme, že je toxický,
ale zvíøata ho nežerou.

:49:46
-Urèitì?
-Urèitì.

:49:50
Je jen jeden zpùsob, jak se pøesvìdèit.
:49:53
Musím prohlédnout její výkaly.
:49:56
Dinosauøí výkaly? Výkaly?

náhled.
hledat.