Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:30:00
-Systém je pøipraven.
-Kde jsou ty pøerušovaèe?

1:30:02
Na druhé stranì ve skladišti.
1:30:04
Do tøí minut zapnu proud v celém parku.
1:30:07
Kvùli bezpeènosti chci,
aby se všichni pøesunuli do krytu,

1:30:10
než se pan Arnold vrátí
a všechno zase pobìží.

1:30:13
-Jsem unavený. Je mi horko.
-Jsem špinavá.

1:30:16
Podle mapy je návštìvnické centrum
jen asi 2 km odsud,

1:30:21
tam za tím høebenem.
1:30:27
Co je to?
1:30:30
Time, povíš mi, jaký je to druh?
1:30:39
Gallimimus.
1:30:40
Jsou masožraví?
1:30:44
''Masosauøi''?
1:30:50
Podívejte na ty manévry.
Hromadné zmìny smìru.

1:30:53
Jako hejno ptákù prchající pøed dravcem.
1:30:57
Ženou se sem.
1:31:41
-Chci už jít.
-Podívej, jak žere.

1:31:43
Prosím.
1:31:45
Vsadím se,
že se teï na ptáky budete dívat jinak.

1:31:47
-Ano.
-Pojïme.

1:31:51
Tak jo. Pojïte nenápadnì za mnou.
1:31:56
Tolik krve.

náhled.
hledat.