Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:31:41
-Chci už jít.
-Podívej, jak žere.

1:31:43
Prosím.
1:31:45
Vsadím se,
že se teï na ptáky budete dívat jinak.

1:31:47
-Ano.
-Pojïme.

1:31:51
Tak jo. Pojïte nenápadnì za mnou.
1:31:56
Tolik krve.
1:32:00
Bože. Nìco se stalo.
1:32:03
Nìco se stalo.
1:32:09
Je to jen zpoždìní.
1:32:10
Nic jiného.
Všechny zábavní parky mívají zpoždìní.

1:32:13
Když v roce 1956 otevøeli Disneyland,
nic nefungovalo.

1:32:18
Ale rozbití Piráti Karibiku
jim nepožírali turisty.

1:32:22
Nemùžu dál èekat. Nìco se stalo.
Jdu nahodit elektøinu.

1:32:27
Nemùžete se jen tak procházet.
1:32:30
Neplašte se pøedèasnì. Je pryè jen...
1:32:35
-Jdu s vámi.
-Fajn.

1:32:52
Promiò.
1:32:57
Nebude to jako zapnout svìtlo v kuchyni.

náhled.
hledat.