Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:32:00
Bože. Nìco se stalo.
1:32:03
Nìco se stalo.
1:32:09
Je to jen zpoždìní.
1:32:10
Nic jiného.
Všechny zábavní parky mívají zpoždìní.

1:32:13
Když v roce 1956 otevøeli Disneyland,
nic nefungovalo.

1:32:18
Ale rozbití Piráti Karibiku
jim nepožírali turisty.

1:32:22
Nemùžu dál èekat. Nìco se stalo.
Jdu nahodit elektøinu.

1:32:27
Nemùžete se jen tak procházet.
1:32:30
Neplašte se pøedèasnì. Je pryè jen...
1:32:35
-Jdu s vámi.
-Fajn.

1:32:52
Promiò.
1:32:57
Nebude to jako zapnout svìtlo v kuchyni.
1:33:01
Ale myslím, že vás podle toho plánu
budu moci navigovat.

1:33:09
Dobøe.
1:33:16
Vlastnì bych mìl jít já.
1:33:18
-Proè?
-Jsem... A vy jste...

1:33:22
-Kouknìte.
-Jdeme.

1:33:24
Mùžeme se bavit o sexizmu
v mezních situacích, až se vrátím.

1:33:28
Jen mì tím proveïte krok za krokem.
Jsem na kanálu 2.


náhled.
hledat.