Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:01
Ale myslím, že vás podle toho plánu
budu moci navigovat.

1:33:09
Dobøe.
1:33:16
Vlastnì bych mìl jít já.
1:33:18
-Proè?
-Jsem... A vy jste...

1:33:22
-Kouknìte.
-Jdeme.

1:33:24
Mùžeme se bavit o sexizmu
v mezních situacích, až se vrátím.

1:33:28
Jen mì tím proveïte krok za krokem.
Jsem na kanálu 2.

1:34:07
To restartování muselo
vypnout všechny ploty.

1:34:10
I Nedry vìdìl,
že s raptorem se nedá zahrávat.

1:34:19
Pojïte, tudy.
1:34:27
Vidím odsud to skladištì.
1:34:29
Dostaneme se tam, když pobìžíme.
1:34:31
Ne. Nedostaneme.
1:34:35
Proè ne?
1:34:36
Protože na nás èíhá.
1:34:40
V tom houští naproti.
1:34:44
To je v poøádku.
1:34:46
To urèitì.
1:34:48
Utíkejte. Ke skladišti.
1:34:54
Mám ji na mušce.
1:34:56
Bìžte. Teï!

náhled.
hledat.