Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:34:07
To restartování muselo
vypnout všechny ploty.

1:34:10
I Nedry vìdìl,
že s raptorem se nedá zahrávat.

1:34:19
Pojïte, tudy.
1:34:27
Vidím odsud to skladištì.
1:34:29
Dostaneme se tam, když pobìžíme.
1:34:31
Ne. Nedostaneme.
1:34:35
Proè ne?
1:34:36
Protože na nás èíhá.
1:34:40
V tom houští naproti.
1:34:44
To je v poøádku.
1:34:46
To urèitì.
1:34:48
Utíkejte. Ke skladišti.
1:34:54
Mám ji na mušce.
1:34:56
Bìžte. Teï!
1:35:16
Pane Arnolde?
1:35:22
Johne, jsem uvnitø.
1:35:24
Skvìlé.
1:35:26
Pøed vámi je kovové schodištì.
Sejdìte dolù.

1:35:31
Dobøe. Jdu dolù.
1:35:34
Asi po osmi metrech uvidíte køižovatku.
Jdìte doleva.

1:35:38
-A jde podle hlavního kabelu.
-Umím èíst plán.


náhled.
hledat.