Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:35:16
Pane Arnolde?
1:35:22
Johne, jsem uvnitø.
1:35:24
Skvìlé.
1:35:26
Pøed vámi je kovové schodištì.
Sejdìte dolù.

1:35:31
Dobøe. Jdu dolù.
1:35:34
Asi po osmi metrech uvidíte køižovatku.
Jdìte doleva.

1:35:38
-A jde podle hlavního kabelu.
-Umím èíst plán.

1:36:10
Zdá se, že není pod proudem.
1:36:24
-To není k smíchu.
-To bylo výborné.

1:36:29
Možná bychom mohli...
1:36:48
Doprèic. Slepá chodba.
1:36:51
Poèkejte.
1:36:54
Nìkde pøedtím mìla být odboèka doprava.
1:36:58
Mrknìte nahoru.

náhled.
hledat.