Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:01
Девет месеца. И повече ако дамата закъснее.
:46:05
И по-малко ако се роди
преждевременно.

:46:08
Правилно. А бащата.
Имам предвид...

:46:13
Никой не може да
подари баща.

:46:16
Ако Дядо Коледа наистина може да накара
елените да летят и да се промушва през комините на къщите

:46:20
и да прави милиони играчки
и да обикаля света за една нощ,

:46:25
значи ще може да даде
на някой къща

:46:27
и братче... и татко. Нали?
:46:34
Да. Да. Предполагам че...
че би могъл.

:46:41
Не мисля че някога ще получа
тези неща, така че няма значение.

:46:45
Ами... предполагам
мога да задържа това. Нали?

:46:53
Разбира се.
:46:54
Лека нощ, ангелче.
:46:57
Лека нощ.
:47:03
Лека нощ Сюзън.
:47:05
Лека нощ г-н Крингъл.
:47:12
Семейство за коледа.
Едва ли.

:47:20
Не, наистина. Имам предвид...
:47:23
не беше толкова зле, нали?
:47:25
Прекарах чудесно.
:47:26
Имаш нужда да излизаш.
Да забравиш за работата...

:47:29
- Трябваше да те послушам по-рано.
- Да излизаш с мен.

:47:32
Ти разбираш защо не го правех.
:47:34
Понякога да.
Понякога не.

:47:38
Ти си много търпелив мъж.
:47:42
Повечето изчезват след
няколко месеца прекарани с мен.

:47:45
Значи признаваш че си
груба с мъжете.

:47:47
Не, не само с мъжете.
:47:50
Да. Признавам че съм предпазлива.
:47:54
В този период от животът ми наистина
нямам нужда от разочарование.


Преглед.
следващата.