Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:24:00
Той отстоява тази позиция
защото предпочита да пожертва себе си

1:24:05
заради децата, за да създаде в
умовете им един свят, много по-добър
от този който ние им предлагаме.

1:24:11
Ако това е, както г-н Колинс внуши,
маскарад,

1:24:14
тогава г-н Крингъл е готов
да се лиши от

1:24:20
свободата си за да опази този маскарад,
би подложил себе си на съдебно дело,

1:24:23
за да защити правото на децата
да вярват.

1:24:29
Ако този съд сметне, че г-н Крингъл
не е този за когото се представя,

1:24:34
значи няма Дядо Коледа, и тогава бих
помолил съда да отсъди, кое е по лошо...

1:24:39
лъжата която дарява усмивка,
или истината...

1:24:46
която носи сълзи?
1:24:55
Приключих.
1:25:03
Ще съобщя решението си по това дело
утре в 12:00 часа на обяд.

1:25:08
До тогава, съда се разпуска.
1:25:27
Адвокат
- Здравейте, съдия.

1:25:29
Благодаря че ме изчакахте.
1:25:31
Седнете.
1:25:37
Как да се измъкна от това дело?
1:25:42
Не желая да отсъждам
против клиента ви,

1:25:44
но не виждам как, с тези факти,
1:25:48
бих могъл да отсъдя по друг начин.
1:25:50
Човек, който вярва че е някой, когото не е,
се смята за умствено неуравновесен.

1:25:54
Той не е опасен.
Не е заплаха.

1:25:57
Не мога да седна на този стол

Преглед.
следващата.