Apollo 13
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

1:27:18
U zuIt beseffen dat redding onmogeIijk is
in de ruimte.

1:27:22
EIk reddingssyteem dat ooit...
1:27:27
door NA SA is ontwikkeId, is...
1:27:35
-Een sok.
-AIs je de sok op z´n pIaats hebt,

1:27:37
-moet je het heIe ding...
-Toe maar.

1:27:40
...aan de draagbaIk bevestigen,
1:27:42
- vIsk boven de LEM houder.
-We naderen 15.

1:27:46
Hoe kun je deze vlucht vergelijken met
andere noodsituaties die je meemaakte?

1:27:53
Dit is het meest ernstige...
1:27:55
dat we ooit in de bemande ruimtevaart
hebben meegemaakt.

1:27:58
-Houston, filter op z´n plaats.
-Cabinegas terug op uit.

1:28:02
Sluit de klep.
1:28:04
-Kooldioxidehouder op secundair.
-Oké.

1:28:08
Gaat ie.
1:28:11
lk hoor lucht stromen.
1:28:25
Gewoon doorademen.
1:28:29
Aquarius, hoe is de kooIdioxide-status?
1:28:33
Houston, we checken het nu.
1:28:39
We zitten nog steeds op 15, Houston.
1:28:44
Begrepen. We wachten.
1:28:55
Het zakt naar negen...
1:28:59
en daalt nog verder.

vorige.
volgende.