Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:09
Как ме позна след толкова време?
:30:11
Не те познах.
:30:13
Не?
:30:13
Беше ме зяпнал,
а не знаех кой си.

:30:16
Извинявай, сигурно съм зяпал.
:30:20
Често ли яздиш
в дъжда с непознати?

:30:24
Иначе нямаше да си тръгнеш.
:30:29
Е, ако някога отново
събера кураж да те поканя,

:30:33
ще те предупредя в писмен вид.
:30:34
Няма да помогне много.
Не мога да чета.

:30:36
Не можеш ли?
- Не.

:30:40
Е, ще трябва да се
погрижим за това.

:30:43
Ще ме научиш да чета?
:30:45
Ако искаш.
- Добре.

:30:48
На какъв език?
:30:50
Сега вече се перчиш.
:30:53
Правилно.
Впечатлих ли те?

:30:55
Не. А трябва ли?
:30:56
Да.
:30:58
Защото всеки ден
мислех за теб...

:31:04
Кажи го на челна стойка
и ще ме впечатлиш.

:31:07
Поличката ми ще се
запретне, но ще опитам.

:31:10
Боже, определено не си
се научил на обноски.

:31:12
Французите и римляните имат
далеч по-лоши от моите.

:31:15
Бил си в Рим?
:31:16
Да. Аргайл ме заведе
на поклонение.

:31:18
Как беше там?
:31:20
Не може да се сравни с теб.
:31:25
Какво значи това?
:31:27
Красиво.
:31:31
Но мястото ми е тук.

Преглед.
следващата.