Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:04
Кажи го на челна стойка
и ще ме впечатлиш.

:31:07
Поличката ми ще се
запретне, но ще опитам.

:31:10
Боже, определено не си
се научил на обноски.

:31:12
Французите и римляните имат
далеч по-лоши от моите.

:31:15
Бил си в Рим?
:31:16
Да. Аргайл ме заведе
на поклонение.

:31:18
Как беше там?
:31:20
Не може да се сравни с теб.
:31:25
Какво значи това?
:31:27
Красиво.
:31:31
Но мястото ми е тук.
:32:07
Марън, влизай вътре!

Преглед.
следващата.