Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:48:01
Мога и на френски, ако желаете.
1:48:05
Попитайте вашия крал
право в лицето.

1:48:07
Питайте го!
1:48:10
И вижте дали очите му
говорят истината.

1:48:22
Хамилтън, оставете ни сами.
1:48:27
Милейди...
1:48:28
Оставете ни, веднага!
1:48:40
Да говорим открито.
1:48:43
Вие нахлухте в Англия,
1:48:44
но не можете
да довършите започнатото

1:48:47
толкова далеч от своите
убежища и провизии.

1:48:50
Кралят желае мир.
1:48:53
Дългокракият желае мир?
1:48:56
Той ми го заяви, кълна се.
1:48:58
Предлага да се оттеглите.
1:49:01
В замяна ще получите
титла, имоти

1:49:03
и това сандъче със злато,
1:49:05
което трябва лично да ви предам.
1:49:07
Лордско звание и титли?
1:49:09
Злато?
1:49:11
За да стана Юда?
1:49:12
Така се прави мирът.
- Така се правят роби!

1:49:19
Последния път, когато
Дългокракият говори за мир,

1:49:22
бях още момче.
1:49:23
И много наши благородници,
1:49:25
които не желаеха да бъдат роби,
1:49:26
бяха подмамени от него,
уж за мирни преговори,

1:49:28
в една плевня...
където той ги избеси.

1:49:33
Бях много малък,
1:49:34
но помня разбирането му за мир.
1:49:41
Виждам, че сте страдали.
1:49:45
Зная... за вашата жена.
1:49:59
Тя беше моя съпруга.

Преглед.
следващата.