Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:21
Co to dìlají?
:14:23
Louèí se s ním po svém.
:14:26
Hrají zakázané melodie na zakázané dudy.
:14:39
Takové to bylo i pro mì
a tvého tátu, když nám zabili otce.

:15:09
Nejprve se nauè vládnout...
:15:13
tímto.
:15:15
A pak tì nauèím... vládnout
:15:19
tímto.
:15:47
LONDÝN
:15:49
O mnoho letpozdìji
:15:51
Edward Dlouhán, králanglický,
:15:54
dohlížel na sòatek nejstaršího syna,
který mìlpo nìm nastoupitna trùn.


náhled.
hledat.