Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:09
Nejprve se nauè vládnout...
:15:13
tímto.
:15:15
A pak tì nauèím... vládnout
:15:19
tímto.
:15:47
LONDÝN
:15:49
O mnoho letpozdìji
:15:51
Edward Dlouhán, králanglický,
:15:54
dohlížel na sòatek nejstaršího syna,
který mìlpo nìm nastoupitna trùn.

:16:01
Amen.
:16:06
Jako nevìstupro svého syna
:16:08
vybral Dlouhán dceru svého soupeøe,
:16:11
krále francouzského.
:16:36
Všeobecnì se proslýchalo,
že má-li princezna poèít,

:16:39
bude se muset této služby
ujmout sám Dlouhán.

:16:43
Možná, že právì to mìl celou
tu dobu na mysli.

:16:50
Skotsko...
:16:53
Má zemì.
:16:56
Francouzi se plazí pøed každým, kdo je silný.

náhled.
hledat.