Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:01
A kdybys je vedl ke svobodì...
1:33:07
šli by za tebou.
1:33:11
A šel bych i já.
1:33:33
Sakra. Mùj podìlaný bratránek princ
píše, že mi nemùže propùjèit žádné vojáky.

1:33:38
Všechna mìsta
v severní Anglii škemrají o pomoc.

1:33:42
Stále postupuje.
1:33:43
- Na které mìsto?
- Sem, Výsosti.

1:33:47
Pøineste dovnitø zásoby, zdvojnásobte
poèet stráží, uzavøete bránu. Ted' hned.

1:33:51
Rychle. Pøineste zásoby.
1:34:22
Výsosti, odvedeme vás do bezpeèí.
1:34:25
Nemám v úmyslu oznámit strýci,
že jsem pøišel o nejvìtší mìsto na severu.


náhled.
hledat.