Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:34:22
Výsosti, odvedeme vás do bezpeèí.
1:34:25
Nemám v úmyslu oznámit strýci,
že jsem pøišel o nejvìtší mìsto na severu.

1:35:08
Jdeme na to.
1:35:43
Uvolnìte cestu králi.
1:35:53
Ty za to nemùžeš.
1:35:56
- Postav se mu.
- Postavím se mu, a nejen to.


náhled.
hledat.