Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:35:08
Jdeme na to.
1:35:43
Uvolnìte cestu králi.
1:35:53
Ty za to nemùžeš.
1:35:56
- Postav se mu.
- Postavím se mu, a nejen to.

1:36:36
Jaké jsou zprávy ze severu?
1:36:39
Nic nového, Velièenstvo. Vyslali jsme
jezdce, abychom získali èerstvé zprávy.

1:36:44
Dostal jsem zprávu ve Francii, kde jsem
se snažil rozšíøit tvé budoucí království.

1:36:49
Podle této zprávy, milý synu,
byla znièena celá naše severní armáda.

1:36:56
A tyjsi neudìlal vùbec nic.
1:36:58
Já jsem... naøídil brannou povinost,
pane, a vojáci jsou pøipraveni vyrazit.


náhled.
hledat.