Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:39:02
Ale kdo za ním pùjde? Já ne.
1:39:06
Kdybych se dostal pod meè toho vraha,
1:39:09
mohla by skonèit v koši moje hlava.
1:39:13
A ne hlava... mého krotkého syna.
1:39:16
Pouhý pohled na nìj by pøimìl
nepøítele k tomu, aby obsadil celou zemi.

1:39:24
Koho tedy poslat?
1:39:30
Koho poslat?
1:40:52
Já spím a zdá se mi sen.
1:40:54
Ano, spíš.
1:40:57
A musíš se probudit.

náhled.
hledat.