Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:40:52
Já spím a zdá se mi sen.
1:40:54
Ano, spíš.
1:40:57
A musíš se probudit.
1:41:07
Já se nechci probudit.
1:41:10
Chci tu zùstat s tebou.
1:41:14
A já s tebou.
1:41:17
Ale ted' se musíš probudit.
1:41:22
Probud' se, Williame.
1:41:24
Probud' se.
1:41:27
Williame, probud'se...
1:41:30
Williame. Pøichází královská družina
1:41:33
s vlajícími korouhvemi pøímìøí
1:41:35
a se standartami samotného Dlouhána.

náhled.
hledat.