Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:08:00
Pùdu.
2:08:02
Tituly. Muže.
2:08:04
Moc. Nic.
2:08:06
- Nic?
- Nemám nic.

2:08:10
Muži za mì bojují proto,
že bych je jinak vyhnal ze svých pozemkù

2:08:14
a nechal bych vyhladovìtjejich ženy a dìti.
2:08:18
Ti muži,
2:08:20
kteøí krví zbarvili zem u Falkirku...
2:08:24
Ti bojovali za Williama Wallace, a on sám
bojuje za nìco, co jsem nikdy nemìl.

2:08:32
A jájsem mu to vzal, když jsem ho zradil,
2:08:34
a vidìl jsem to v jeho tváøi na bojišti.
2:08:37
A to mì nièí.
2:08:40
Každý nìkdy zradí.
Každý nìkdy ztratí odvahu.

2:08:43
Já nechci ztrácet odvahu.
2:08:49
Chci vìøit tak...
2:08:52
jak vìøí on.
2:09:00
Už nikdy nebudu na špatné stranì.
2:09:50
Ne.

náhled.
hledat.