Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:09:00
Už nikdy nebudu na špatné stranì.
2:09:50
Ne.
2:10:47
Lorde Craigu, je to pravda o Mornayovi?
2:10:49
Ano. Wallace vjel na koni
k nìmu do ložnice a zabil ho.

2:10:54
Je pro nás vìtší pøítìží než kdy pøedtím.
2:10:58
A nikdo neví, kdo bude další na øadì.

náhled.
hledat.