Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:10:47
Lorde Craigu, je to pravda o Mornayovi?
2:10:49
Ano. Wallace vjel na koni
k nìmu do ložnice a zabil ho.

2:10:54
Je pro nás vìtší pøítìží než kdy pøedtím.
2:10:58
A nikdo neví, kdo bude další na øadì.
2:11:02
Možná ty.
2:11:06
Možná já.
2:11:13
Na tom nesejde.
2:11:16
- Mluvím vážnì, Roberte.
- Já taky.

2:11:31
Prokrista. Do prdele.
2:11:34
Všechno prohledejte.
2:11:38
Lochlan.
2:11:46
William Wallace zabil 50 mužù.
2:11:49
50, po bitvì.
2:11:51
100 mužù... vlastním meèem.
Rozt'al je na pùl jako...

2:11:56
když Mojžíš rozdìlil Rudé moøe.

náhled.
hledat.