Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:02:02
Pretože ty i tvoji kapitáni pochádzate z oblasti,
:02:05
o ktorej je dávno známe,
že podporuje klan Balliolov,

:02:08
môžeme a požiada, aby si aj naïalej
obhajoval nᚠprávoplatný nárok?

:02:14
Nech klan Balliolov ide do èerta!
Všetci sú to Dlháòovi ¾udia.

:02:19
Páni.
:02:22
- Páni!
- Je na èase vyhlási krá¾a.

:02:24
Poèka, poèka. Ste ochotní
uzna naše legitimne nástupníctvo?

:02:28
- Vy nepodporujete nᚠnárok!
- Sú to lži, ktoré ste sami spísali!

:02:32
Kdeže!
:02:34
- Žiadam uznanie týchto dokumentov.
- Sú to lži, ktoré ste sami spísali!

:02:40
Prosím vás, páni.
:02:44
Mlète. Sir William, kam ideš?
:02:49
Anglièanov sme porazili.
:02:51
Ale oni sa vrátia,
pretože vy nebudete drža spolu.

:02:56
- Èo chceš robi?
- Vpadnú do Anglicka

:02:59
a porazi Anglièanov na ich vlastnej pôde.
:03:04
Vpadnú do Anglicka? Vylúèené!
:03:06
Preèo? Preèo je to vylúèené?
:03:10
Ste tak zaujatí hádkami
o omrvinky z Dlháòovho stola,

:03:14
že ste prepásli Bohom
dané právo na nieèo lepšie.

:03:18
V tom je medzi nami rozdiel.
:03:21
Vy si myslíte, že škótsky národ je tu
len preto, aby vám dal urèité postavenie.

:03:25
Ja myslím, že vaše postavenie je na to,
aby ste tým ¾uïom dali slobodu.

:03:30
A ja sa postarám, aby ju dostali!
:03:45
Poèkaj!
:03:50
Vážim si tvoje slová. Pamätaj však,
že títo ¾udia majú pôdu a hrady.

:03:55
Je to pre nich príliš ve¾ké riziko.
:03:57
A prostý èlovek, ktorý krváca v bitkách,
ten snáï riskuje menej?


prev.
next.