Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:03:04
Vpadnú do Anglicka? Vylúèené!
:03:06
Preèo? Preèo je to vylúèené?
:03:10
Ste tak zaujatí hádkami
o omrvinky z Dlháòovho stola,

:03:14
že ste prepásli Bohom
dané právo na nieèo lepšie.

:03:18
V tom je medzi nami rozdiel.
:03:21
Vy si myslíte, že škótsky národ je tu
len preto, aby vám dal urèité postavenie.

:03:25
Ja myslím, že vaše postavenie je na to,
aby ste tým ¾uïom dali slobodu.

:03:30
A ja sa postarám, aby ju dostali!
:03:45
Poèkaj!
:03:50
Vážim si tvoje slová. Pamätaj však,
že títo ¾udia majú pôdu a hrady.

:03:55
Je to pre nich príliš ve¾ké riziko.
:03:57
A prostý èlovek, ktorý krváca v bitkách,
ten snáï riskuje menej?

:04:05
Nie. Ale tejto krajine
chýba národné vedomie.

:04:10
Š¾achta s¾ubuje vernos aj Anglicku.
:04:13
- Jej klany medzi sebou bojujú.
- Áno.

:04:18
Ale ak si narobíš nepriate¾ov
na oboch stranách, zomrieš.

:04:21
- Všetci zomrieme. Ide len o to ako a kedy.
- Nie som zbabelec. Chcem to, èo ty.

:04:26
Ale š¾achtu potrebujeme.
:04:28
- My ich potrebujeme?
- Áno.

:04:32
Èo to vôbec znamená, by š¾achticom?
:04:34
Tvoj titul ti dáva nárok na škótsky trón,
ale ¾udia nejdú za titulmi.

:04:40
Idú za odvahou.
:04:42
Naši ¾udia a poznajú.
Š¾achta i prostý ¾ud si a vážia.

:04:45
A keby si ich viedol k slobode...
:04:51
šli by za tebou.
:04:54
A šiel by som aj ja.

prev.
next.