Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:04:05
Nie. Ale tejto krajine
chýba národné vedomie.

:04:10
Š¾achta s¾ubuje vernos aj Anglicku.
:04:13
- Jej klany medzi sebou bojujú.
- Áno.

:04:18
Ale ak si narobíš nepriate¾ov
na oboch stranách, zomrieš.

:04:21
- Všetci zomrieme. Ide len o to ako a kedy.
- Nie som zbabelec. Chcem to, èo ty.

:04:26
Ale š¾achtu potrebujeme.
:04:28
- My ich potrebujeme?
- Áno.

:04:32
Èo to vôbec znamená, by š¾achticom?
:04:34
Tvoj titul ti dáva nárok na škótsky trón,
ale ¾udia nejdú za titulmi.

:04:40
Idú za odvahou.
:04:42
Naši ¾udia a poznajú.
Š¾achta i prostý ¾ud si a vážia.

:04:45
A keby si ich viedol k slobode...
:04:51
šli by za tebou.
:04:54
A šiel by som aj ja.
:05:17
Do èerta! Princ, môj poondený bratranec píše,
že mi nemôže požièa žiadnych vojakov!

:05:21
Všetky mestá v severnom Anglicku
žobrú o pomoc.

:05:25
Stále postupuje.
:05:27
- Na ktoré mesto?
- Sem, Výsos.

:05:30
Prineste dovnútra zásoby, zdvojnásobte
poèet stráží, uzavrite bránu! Teraz hneï!

:05:35
Rýchlo! Prineste zásoby!

prev.
next.