Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:05:17
Do èerta! Princ, môj poondený bratranec píše,
že mi nemôže požièa žiadnych vojakov!

:05:21
Všetky mestá v severnom Anglicku
žobrú o pomoc.

:05:25
Stále postupuje.
:05:27
- Na ktoré mesto?
- Sem, Výsos.

:05:30
Prineste dovnútra zásoby, zdvojnásobte
poèet stráží, uzavrite bránu! Teraz hneï!

:05:35
Rýchlo! Prineste zásoby!
:06:06
Výsos, odvedieme vás do bezpeèia.
:06:09
Nemám v úmysle oznámi strýkovi,
že som prišiel o najväèšie mesto severu.

:06:52
Ideme na to.

prev.
next.