Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:06:06
Výsos, odvedieme vás do bezpeèia.
:06:09
Nemám v úmysle oznámi strýkovi,
že som prišiel o najväèšie mesto severu.

:06:52
Ideme na to.
:07:26
Uvo¾nite cestu krá¾ovi!
:07:37
Ty za to nemôžeš.
:07:40
- Postav sa mu.
- Postavím sa mu, a nielen to.


prev.
next.