Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
Poèula som, že ste ve¾mi trpeli.
:17:04
Viem tiež... o vašej milenke.
:17:18
Bola to moja žena.
:17:22
Vzali sme sa tajne,
aby som sa o òu nemusel deli s anglickým pánom.

:17:27
Zabili ju... aby dostali mòa.
:17:35
Nikdy som o tom nehovoril.
:17:39
Neviem, preèo to hovorím práve vám...
:17:45
Vidím vo vás jej silu.
:17:52
Jedného dòa budete krá¾ovnou.
:17:57
A musíte otvori oèi.
:18:06
Povedzte svojmu krá¾ovi,
:18:08
že William Wallace sa nenechá podmani,
a pokia¾ žijem, tak ani žiadny iný Škót!

:18:45
Verná žena môjho syna sa vracia,
a pohani ju nezabili.

:18:50
- Takže prijal nᚠúplatok?
- Nie. Neprijal.

:18:55
Preèo teda zostáva na mieste?
:18:57
Moji zvedovia mi oznámili, že nepostupuje.

prev.
next.