Braveheart
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:28:13
Ja.
1:28:43
Wallace.
1:28:51
Wallace.
1:29:24
Jag dubbar er
1:29:26
Sir William Wallace.
1:29:32
Sir William, i Guds namn
1:29:34
utnämner vi er
Skottlands beskyddare

1:29:37
och era kaptener som adjutanter.
1:29:41
Stå upp och tag emot er hyllning.
1:29:54
Känner någon till hans
politiska inställning?

1:29:56
Nej, men hans inflytande hos
de ofrälse kan kullkasta allt.


föregående.
nästa.