Braveheart
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:29:24
Jag dubbar er
1:29:26
Sir William Wallace.
1:29:32
Sir William, i Guds namn
1:29:34
utnämner vi er
Skottlands beskyddare

1:29:37
och era kaptener som adjutanter.
1:29:41
Stå upp och tag emot er hyllning.
1:29:54
Känner någon till hans
politiska inställning?

1:29:56
Nej, men hans inflytande hos
de ofrälse kan kullkasta allt.

1:30:00
Balliolklanen kommer att kyssa röven
på honom, och vi måste göra samma sak.

1:30:10
Sir William.
1:30:18
Eftersom ni och era
kaptener kommer från en trakt

1:30:22
som sedan länge är känd för
att stödja Balliolklanen,

1:30:25
hoppas vi att kunna räkna ert fortsatta
stöd att uppehålla vår lagliga rättighet.

1:30:30
Balliolklanen kan dra åt helvete.
De är alla Longshanks män.

1:30:35
Mina herrar.
1:30:38
- Mina herrar.
- Det är dags att utropa en kung.

1:30:40
Stopp. Vänta. Är ni beredda att
erkänna vår lagliga rätt till tronen?

1:30:44
- Ni vill inte uppehålla anspråket?
- Det var lögner, som ni skrivit.

1:30:48
Å nej.
1:30:50
- Jag kräver att dessa papper erkänns.
- Det var lögn redan när ni skrev dem.

1:30:57
Mina herrar, jag ber.

föregående.
nästa.