Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:02
Sadece isim kýsmýný doldur, olur mu?
:12:06
Lütfen gelmeye çalýþ, ve ben de senin için
bir sigorta poliçesi hazýrlayacaðým.

:12:10
Eþini de getir.
Görüþürüz.

:12:13
Yýllar önce siyah bir kadýna benimle
bu pozu vermesi için do dolar ödemiþtim.

:12:17
Ne zaman birisi sorsa
iþte benim karým diyorum.

:12:21
Resimdeki çocuk mu? Sanýrým
ona da bir dondurma almýþtým.

:12:25
Her zaman bir düðün
törenine katýlmak istemiþimdir.

:12:30
Ama biliyorum ki orasý benim sahnem deðil.

Önceki.
sonraki.