Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:30
Bir adamýn yaptýðý saçmalýklarý inceleyerek...
:14:32
...onun geçmiþiyle ilgili kolayca
bir sürü ipucu elde edebilirsin.

:14:36
Bu bara sýk sýk geliyor.
:14:42
Salaþ havasýný seviyor buranýn.
:14:44
Her zaman onun oturduðu masaya otururum.
:14:48
Bu beni ona daha yakýn hissettiriyor.
:14:55
Bazý insanlar vardýr
asla kendilerine yaklaþtýrmazlar

:15:01
Çok yakýnlaþýrsan
sýkýldýðýný farkkedersin.

:15:08
Ben oyunu kuralýna göre oynarým.
:15:12
Ýnsanlarla nasýl iyi geçineceðimi bilirim.

Önceki.
sonraki.