Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:01
Çok yakýnlaþýrsan
sýkýldýðýný farkkedersin.

:15:08
Ben oyunu kuralýna göre oynarým.
:15:12
Ýnsanlarla nasýl iyi geçineceðimi bilirim.

Önceki.
sonraki.