Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:53
Hayýr, o eve gelmedi.
:19:55
- Doðru mu söylüyorsun?
-Neden yalan söyleyeyim?

:20:00
Burada mý yaþýyorsunuz?
:20:04
Elbette.
:20:05
- Daha önce bu kiþiyi gördün mü?
- Hayýr.

:20:20
Görüþ dýþýnda kal.
Polisler hala dýþarýda.

:20:38
Oðlun nerede?
:20:39
Biz her gün bu insanlarla omuz omuzayýz.
:20:42
Tanýmadýðým kiþiler
arkadaþ ya da sýrdaþ olabilirler bana.

:20:47
Bildiðim tek bir þey var ki
þu polisler asla benim arkadaþým olmayacaklar.

:20:52
Adým He Qiwu.
Hapishane numaram: 223.

:20:57
Onu günlerdir görmedim.
Döndüðünde size haber vereceðim.


Önceki.
sonraki.