Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Ýçeri girdiðini gördüm.
Doðruyu söyleyin

:21:08
Bu kadar yeter. Bekleyin.
:21:30
Ben çok mutlu bir adamým.
:21:32
Küçükken çok konuþkanmýþým.
:21:35
Ama beþ yaþýmdayken, tarihi geçmiþ
bir ananas konservesi yediðimde...

:21:39
...sesimi kaybettim.
:21:42
Bu sebepten.
Fazla arkadaþým yok.

:21:45
Ýþimi bile
zar zor buldum.

:21:49
Sonunda kendi kendimin
patronu olmaya karar verdim.

:22:10
Hiç sermayem yoktu,
tek seçeneðim...

:22:13
...kapandýktan sonra dükkanlara girmek
ve iþimi bu þekilde görmekti.

:22:18
Bunu bir avantaj olarak görmüyorum,
ama bütün bu...

:22:22
gece mesaisi gayet pratik.
:22:26
Gece 3'de et almaya gelen bir müþteri.
Ýþ iþtir.

:22:33
Her zaman müþteri memnuniyeti.
:22:36
Eskilerin dediði gibi:
'Müþteri her zaman haklýdýr'.

:22:40
Ve bir patron olarak
nazik, þefkatli ve toleranslý olmalýyým.

:22:44
Bencilliðe tahammül edemem...
:22:46
...öyle öðle yemeðine çýkalým falan
yoktur bu dünyada.

:22:49
Geceleri her zaman çok sýký çalýþýrým
- Tamam, çok geç saatlerde diyelim.

:22:53
Bir geleceðim yok,
ama mutluyum.


Önceki.
sonraki.