Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:14
Sen delirdin mi? Neden elbiselerim
üzerimdeyken beni yýkýyorsun?

:23:18
Ben bir dilenciyim
Ýhtiyacým olan son yer, çamaþýrhane

:23:21
Beni rahat býrak...
:23:24
Sen çýldýrmýþsýn
Ellerini elbisemden çek

:23:29
Seni ibne
seni çöp yýðýnýna çevireceðim

:23:33
Tamam, paraný verceðim...
eðer istediðin paraysa

:23:38
Salak
:23:41
Býrak onu
Bir patlýcan istemiyorum

:23:44
Hayýr, onlarý istemiyorum
Tpký bir kýz gibi hareket etmeliyim.

:23:48
Yabancýlardan hediye kabul etmem
. Ýnsanlar konuþuyorlar

:23:52
Bunu havadan gelmiþ kabul edeceðim, tamam mý?
:23:56
Ýþte
:24:03
Bu da ne
Sen delirdin mi yoksa?

:24:07
Kes þunu
:24:10
Dinle, saçýmý dün yýkadýn ben...
:24:19
Of yavaþ ol...
:24:23
Çizme
:24:29
Ben sadece bir iki lokma bi þey istiyorum.
:24:32
Þampuana ihtiyacým yok
:24:38
Tamam, sen kazandýn.
Sen seç ne istiyorsan

:24:45
Hayýr
:24:47
Traþ olmak istemiyorum
:24:57
Dokunma bana...

Önceki.
sonraki.