Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:03
Bu da ne
Sen delirdin mi yoksa?

:24:07
Kes þunu
:24:10
Dinle, saçýmý dün yýkadýn ben...
:24:19
Of yavaþ ol...
:24:23
Çizme
:24:29
Ben sadece bir iki lokma bi þey istiyorum.
:24:32
Þampuana ihtiyacým yok
:24:38
Tamam, sen kazandýn.
Sen seç ne istiyorsan

:24:45
Hayýr
:24:47
Traþ olmak istemiyorum
:24:57
Dokunma bana...
:25:04
Dinle, ben zor biriyim,
ama biraz istiyorum...

:25:08
...olmayandan
:25:12
Lütfen beni traþ etme...
traþ istemiyorum...

:25:16
Sana para ödemem ama, tamam mý?
:25:19
Teþekkürler.
:25:22
Bir çift külah, lütfen.
:25:26
Kahretsin, bu sensin
:25:28
Üzgünüm...üzgünüm...
:25:39
Saçýmý çekmeyi býrak, tamam mý?
:25:42
Ben kendime alabilirim.
:25:53
Ben yapacaðým bunu.

Önceki.
sonraki.