Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:04
Dinle, ben zor biriyim,
ama biraz istiyorum...

:25:08
...olmayandan
:25:12
Lütfen beni traþ etme...
traþ istemiyorum...

:25:16
Sana para ödemem ama, tamam mý?
:25:19
Teþekkürler.
:25:22
Bir çift külah, lütfen.
:25:26
Kahretsin, bu sensin
:25:28
Üzgünüm...üzgünüm...
:25:39
Saçýmý çekmeyi býrak, tamam mý?
:25:42
Ben kendime alabilirim.
:25:53
Ben yapacaðým bunu.
:26:01
Selam, benim.
Ne yapýyorsun?

:26:07
Yatýyorum, bekleyemem.
:26:12
Biraz dondurma alacaðým.
:26:16
Umarým eve çabuk dönebilirim.
:26:19
Ne kadar yemek zorunda
olduðumu bilmiyorum.

:26:23
Tabi para da ödemem gerekecek
:26:31
Bak, bir çocukla rastlaþtýk, ve...
:26:35
Açýklayacak ne var?
Bu doðru

:26:39
Aþaðýya gel ve kendin gör.
:26:42
Selam
:26:49
Oh, hiç yolu yok
bunu yiyemem

:26:55
Býyýklarýmý yakacak.
:26:58
Bu þakaydý...

Önceki.
sonraki.