Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:01
Selam, benim.
Ne yapýyorsun?

:26:07
Yatýyorum, bekleyemem.
:26:12
Biraz dondurma alacaðým.
:26:16
Umarým eve çabuk dönebilirim.
:26:19
Ne kadar yemek zorunda
olduðumu bilmiyorum.

:26:23
Tabi para da ödemem gerekecek
:26:31
Bak, bir çocukla rastlaþtýk, ve...
:26:35
Açýklayacak ne var?
Bu doðru

:26:39
Aþaðýya gel ve kendin gör.
:26:42
Selam
:26:49
Oh, hiç yolu yok
bunu yiyemem

:26:55
Býyýklarýmý yakacak.
:26:58
Bu þakaydý...
:27:05
Ne halt oluyor burada?
:27:08
Kendin gel dedim sana.
bananý ve çocuklarý da getir demedim

:27:12
Çok fazla dondurma
baba için kötüdür.

:27:16
Ya bir þey olsa?
:27:19
Ve çocuklarýn yarýn okuly var.
:27:22
Bu ne...?
:27:29
Çok fazla dondurma yemekten
ölmek istemiyorum.

:27:35
Bak, ben ciddiyim.
:27:39
Sana parasýný ödeyeceðim, tamam mý?
:27:41
Ne kadar tuttuðunu söyle
ve hepsini ödeyeyim. Hadi.

:27:49
Benim dondurmam
biraz daha pahalýdýr...

:27:52
...ama sanýrým
bu aile bu akþam iyi vakit geçiriyor.

:27:56
Dondurmayý seviyorum.
Çocukken...


Önceki.
sonraki.